• Shop mở cửa 24/7

  • Liên hệ: boss-bag.com

  • Địa chỉ: 16 Đỗ Đức Dục, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

  • Hotline: 093 21 31 937

  • Viber – Zalo: 098 52 63 133

  • Email: bossbag.info@gmail.com